Premium fokus med øget vækst og indtjening

May 15, 2014, 7:56

Koncernen indgik d. 27 marts 2014 en aftale om salg af koncernens Mid Market division til DK Company A/S. Koncernens fortsættende aktiviteter omfatter herefter de tre Premium brands Peak Performance, Tiger of Sweden og By Malene Birger samt ikke-kerneforretningen bestående af Designers Remix og Saint Tropez.

 

Omsætningen for koncernens fortsættende aktiviteter var i 3. kvartal 2013/14 716 mio. DKK, hvilket er en stigning på 49 mio. DKK, eller 7%, i forhold til samme periode sidste år. Omsætningen steg især i de to Premium segmenter. Bruttomarginen blev 55,9% og var dermed lavere end i samme periode sidste år. Resultat af primær drift blev 87 mio. DKK – en forbedring på 19 mio. DKK i forhold til 3. kvartal 2012/13.

  • Premium Outdoor segmentet realiserede i 3. kvartal en omsætning på 278 mio. DKK (268 mio. DKK) svarende til en vækst på 4%. Der har været en tilfredsstillende vækst i salget til engroskunder, mens salget i retailkanalen ikke har levet op til forventningerne. Resultat af primær drift blev 38 mio. DKK (27 mio. DKK).

 

  • Premium Contemporary segmentet øgede omsætningen med 13% til 331 mio. DKK (293 mio. DKK). Væksten blev især skabt igennem segmentets engroskunder samt insourcing af Tiger of Sweden’s accessories. Resultat af primær drift blev et overskud på 42 mio. DKK (34 mio. DKK).

 

  • Bruttomarginen for den fortsættende forretning blev 55,9% i 3. kvartal mod 56,5% i samme kvartal sidste år. Valutakurseffekter udgør den primære forklaring på udviklingen.

 

  • Kapacitetsomkostningerne steg med 5 mio. DKK til 313 mio. DKK. Udviklingen i omkostningerne kombineret med en højere omsætning medførte dog et fald i omkostningsprocenten på 2,5%-point til 43,7% (46,2%).

 

  • Resultat af primær drift blev forbedret med 28% til 87 mio. DKK (68 mio. DKK). EBIT-marginen blev dermed forbedret fra 10,3% i 3. kvartal sidste år til 12,2% i år. En øget omsætning, der mere end kompenserer for en lavere bruttomargin og højere kapacitetsomkostninger, forklarer udviklingen.

 

  • Den 27. marts annoncerede koncernen salget af Mid Market divisionen til DK Company. DK Company overtager i henhold til aftalen hele Mid Market divisionen herunder alle varemærker, kommercielle rettigheder og forpligtelser samt medarbejdere og retailbutikker. Fremover vil koncernens strategiske fokus udelukkende være på den fortsatte udvikling og drift af de tre Premium brands. Aftalen med DK Company forventes at være endelig den 30. juni 2014.

 

Forventninger til fortsættende aktiviteter uændrede

I forbindelse med annonceringen af salget af Mid Market divisionen blev forventningerne til den fortsættende forretning specificeret. Forventningerne til regnskabsåret 2013/14 er uændrede.

 

For koncernens tre Premium brands forventes den positive udvikling at fortsætte. Som følge heraf forventes en samlet omsætning for koncernens fortsættende aktiviteter i niveauet 2.560 – 2.580 mio. DKK.

 

Resultat af primær drift forventes i niveauet 195 – 215 mio. DKK.

 

Der forventes et investeringsniveau på 70–90 mio. DKK til udvidelse af distributionen i de to Premium segmenter.

 

 

København, den 15. maj 2014

 

IC Companys A/S

 

 

Mads Ryder

Group CEO

 

 

Rud T. Pedersen

Group CFO