IC Companys sælger Mid Market forretningen til DK Company

Mar 27, 2014, 12:59

IC Companys har i dag underskrevet en aftale med DK Company om salg af de fire Mid Market brands InWear, Matinique, Part Two og Soaked in Luxury samt COMPANYS butikskonceptet. Tilsammen udgør disse koncernens Mid Market division.

 

Salget af Mid Market divisionen er en vigtig strategisk milepæl for IC Companys. Selskabet kan fremover fokusere udelukkende på Premium segmentet, hvor selskabets tre brands Tiger of Sweden, Peak Performance og By Malene Birger de seneste tre regnskabsår tilsammen har realiseret en gennemsnitlig årlig omsætningsvækst på 8% og en EBIT margin på 8,2% i 2012/13. Ikke-reviderede sammenligningstal for de fortsættende aktiviteter fremgår af bilag 1 til denne meddelelse.

 

DK Company overtager i henhold til aftalen hele Mid Market divisionen herunder alle varemærker og kommercielle rettigheder, medarbejdere og retailbutikker. De fire brands og COMPANYS konceptet opererer i Mid Market segmentet, hvor DK Company har sit primære strategiske fokus.

 

Mid Market divisionen realiserede i 2012/13 en omsætning på 891 mio. DKK og et resultat af primær drift på -37 mio. DKK. Korrigeret for engangsomkostninger var resultatet 9 mio. DKK.

 

DK Company betaler 50 mio. DKK i kontanter samt 203.628.379 stk. aktier i det NASDAQ OMX Nordic, First North, noterede DK Company A/S, svarende til en ejerandel på 10,11% af den samlede aktiekapital. Baseret på lukkekursen den 26. marts 2014 havde aktierne en samlet handelsværdi på 126 mio. DKK.

 

Group CEO, Mads Ryder, udtaler:

”Vi er af den klare overbevisning, at IC Companys vil opnå bedre resultater med et skarpt fokus på at drive mode- og sportsbrands i Premium segmentet, som fremover vil udgøre kerneforretningen. Det er et attraktivt marked med solide vækstrater og gode indtjeningsmuligheder, hvilket især Tiger of Sweden og By Malene Birger har oplevet i de seneste år. Vores tre Premium brands har leveret en solid indtjening og har fortsat et stort internationalt vækstpotentiale. Det er samtidig vores vurdering, at Mid Market forretningens fremtidige potentiale bedre kan realiseres med DK Company som ejer.”

 

Handlen med DK Company forventes endeligt afsluttet inden udgangen af juni 2014. Herefter følger en transitionsperiode på 6 til 12 måneder, hvor IC Companys leverer serviceydelser til den solgte forretning. IC Companys rådgives af FIH Partners, Plesner og PwC Transaction Services.

 

Koncernens forventninger til regnskabsåret 2013/14 bliver ikke påvirket af den indgåede aftale. For koncernens fortsættende aktiviteter forventer ledelsen, at der realiseres en omsætning i intervallet 2.560 – 2.580 mio. DKK samt et resultat af primær drift i niveauet 195 – 215 mio. DKK. Investeringer forventes i niveauet 70 – 90 mio. DKK.

 

 

 

 

 

IC Companys A/S

 

Mads Ryder

Group CEO

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

 

Jens Bak-Holder

Investor Relations Manager

Telefon: 21 28 58 32