Forbedret indtjening ved uændret omsætning

Feb 04, 2014, 8:09

Omsætningen for koncernens fortsættende forretning i 1. halvår 2013/14 var 1.775 mio. DKK, hvilket er 10 mio. DKK lavere end samme periode sidste år. I Premium Outdoor segmentet var omsætningen uændret, mens Premium Contemporary realiserede vækst, og omsætningen i Mid Market Contemporary faldt. Koncernens bruttomargin blev 57,1% og var uændret fra samme periode sidste år. Resultat af primær drift blev 187 mio. DKK, hvilket er en forbedring på 11 mio. DKK i forhold til 1. halvår 2012/13.

 

  • Premium Outdoor segmentet realiserede i 1. halvår en omsætning på 565 mio. DKK (564 mio. DKK), hvilket er uændret sammenlignet med sidste år. Der har været en tilfredsstillende vækst i salget til engroskunder, mens salg-et igennem retailkanalen har været skuffende. Resultat af primær drift blev 91 mio. DKK (92 mio. DKK).

 

  • Premium Contemporary segmentet øgede omsætningen med 12% til 592 mio. DKK (528 mio. DKK). Væksten blev især skabt igennem segmentets engroskanal samt insourcing af Tiger of Sweden’s accessories. Resultat af primær drift blev et overskud på 58 mio. DKK (54 mio. DKK).

 

  • Mid Market Contemporary realiserede et fald i omsætningen på 16% til 395 mio. DKK (472 mio. DKK), hvilket var som forventet. Et lavere salg til engroskunder er den primære forklaring, men lukning af udvalgte butikker bidrog også til omsætningsnedgangen. Resultat af primær drift i segmentet steg til 21 mio. DKK (11 mio. DKK) hovedsageligt som følge af de gennemførte omstruktureringer og besparelser.

 

  • Bruttomarginen for den fortsættende forretning blev 57,1% og var uændret i forhold til sidste år.

 

  • Kapacitetsomkostningerne blev reduceret med 14 mio. DKK til 827 mio. DKK svarende til en omkostningsprocent på 46,6% – en forbedring i forhold til sidste år på 0,5%-point.

 

  • Resultat af primær drift blev forbedret med 11 mio. DKK til 187 mio. DKK (176 mio. DKK). EBIT-marginen var 10,5% sammenlignet med 9,8% sidste år. Korrigeret for omkostninger til ændringer i koncern- og brandledelsen i 1. halvår blev resultat af primær drift 200 mio. DKK svarende til en EBIT-margin på 11,3%. For 2. kvartal isoleret blev resultat af primær drift 28 mio. DKK (10 mio. DKK).

 

Opdateret forventninger til fortsættende aktiviteter i 2013/14

For koncernens Premium brands forventes den positive udvikling at fortsætte med en pæn vækst i 2013/14, mens der i Mid Market segmentet forventes et fald i omsætningen.

 

Som følge heraf forventer ledelsen for regnskabsåret 2013/14, at koncernens fortsættende aktiviteter realiserer en samlet omsætning i niveauet 3.315 – 3.350 mio. DKK.

 

Indtjeningen forventes imidlertid øget i alle segmenter, og koncernens samlede indtjening forventes således i niveauet 210 – 240 mio. DKK.

 

Der forventes fortsat et investeringsniveau på 70–90 mio. DKK primært til udvidelse af distributionen i de to Premium segmenter.

 

I forbindelse med årsrapporten for 2012/13 annoncerede koncernledelsen en forventning om udlodning af ekstraordinært 100 mio. DKK. Resultatudviklingen for koncernens fortsættende aktiviteter har i første halvår været som forventet, og koncernledelsen forventer derfor i marts 2014 at udlodde et udbytte til aktionærerne på 100 mio. DKK under iagttagelse af selskabsloven herfor. En fondsbørsmeddelelse med yderligere information vil blive sendt ud inden.

 

København, den 4. februar 2014

 

IC Companys A/S

 

Mads Ryder

Group CEO

 

 

Rud T. Pedersen

Group CFO