Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet.

Nov 13, 2013, 7:47

Koncernomsætningen for 1. kvartal 2013/14 var 1.052 mio. DKK, hvilket var på niveau med samme kvartal sidste år. Den uændrede omsætningsudvikling sammenholdt med 1. kvartal sidste år dækker over to modsatrettede, men forventede, tendenser: vækst i Premium segmentet og omsætningsnedgang i Mid Market segmentet. Koncernens bruttomargin blev 56,0% i kvartalet mod 57,3% i samme kvartal sidste år. Resultat af primær drift blev 159 mio. DKK.

 

  • Premium Outdoor segmentet, som indeholder brandet Peak Performance, realiserede en vækst i omsætningen på 2% til 344 mio. DKK (336 mio. DKK). Den forøgede omsætning er et resultat af en tilfredsstillende vækst i salget til engroskunder påvirket af en skuffende performance i retailkanalen. Resultat af primær drift i segmentet udgjorde 69 mio. DKK (76 mio. DKK). Nedgangen i indtjeningen er primært drevet af øgede omkostninger til udvikling af e-commerce og retaildistributionen.

 

  • Premium Contemporary segmentet, som indeholder de to brands Tiger of Sweden og By Malene Birger, øgede omsætningen med 8% til 342 mio. DKK (316 mio. DKK). Væksten blev især skabt igennem insourcing af Tiger of Sweden accessories samt gennem segmentets engroskanal. Resultat af primær drift blev et overskud på 54 mio. DKK (56 mio. DKK). Resultat af primær drift var i kvartalet påvirket af øgede omkostninger i forbindelse med bl.a. insourcing af Tiger of Sweden accessories, øget marketing samt fortsat udvikling af segmentets retailkanal.

 

  • Mid Market Contemporary segmentet havde en nedgang i omsætningen på 13% til 234 mio. DKK (270 mio. DKK), hvilket var som forventet. Indtjeningen i segmentet steg til 21 mio. DKK (14 mio. DKK) hovedsageligt som følge af de gennemførte omstruktureringer og besparelser.

 

  • Koncernens bruttomargin blev reduceret med 1,3%-point sammenlignet med 1. kvartal sidste år. Reduktionen skyldes delvist en højere kurs på koncernens væsentligste sourcingvaluta (USD). 1. kvartal sidste år var særligt positivt påvirket af en omfattende clearing af gamle lagervarer.

 

  • Kapacitetsomkostningerne blev reduceret med 6 mio. DKK til 430 mio. DKK svarende til en omkostningsprocent på 41%.

 

  • Resultat af primær drift faldt til 159 mio. DKK (165 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 15,1% (15,7%). Korrigeret for omkostninger i forbindelse med ændringer i koncernledelsen i årets 1. kvartal blev resultat af primær drift 169 mio. DKK svarende til en EBIT-margin på 16,1%.

 

Uændrede forventninger til fortsættende aktiviteter i 2013/14

For koncernens Premium brands forventes den positive udvikling at fortsætte med en pæn vækst i 2013/14. Som følge af udfordringerne i Mid Market segmentet, hvor omsætningen vil gå tilbage, forventes kun en beskeden omsætningsvækst for den samlede koncern.

 

Indtjeningen forventes imidlertid øget i alle segmenter og koncernens samlede indtjening forventes således at vokse væsentligt i forhold til 157 mio. DKK i 2012/13.

 

Der forventes et investeringsniveau på 70–90 mio. DKK primært til udvidelse af distributionen i de to Premium segmenter.

 

På den ordinære generalforsamling 2013 blev det vedtaget at udlodde et ordinært udbytte til aktionærerne for regn-skabsåret 2012/13 på 2,00 DKK pr. aktie svarende til 33 mio. DKK. Ledelsen påregner endvidere at udlodde 100 mio. DKK i løbet af regnskabsåret 2013/14 som en kombination af aktietilbagekøb og ekstraordinært udbytte.

 

København, den 13. november 2013

 

 

IC Companys A/S

 

Mads Ryder, Group CEO

 

Tine Knarreborg, Acting Chief Financial Officer