Ordinær generalforsamling – IC Companys A/S den 25. september 2013 kl. 15.00

Aug 30, 2013, 12:54

 

 

IC Companys A/S

Raffinaderivej 10

2300 København S

 

 

 

 

Dagsorden

 

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

 

2. Forelæggelse af årsrapport for perioden 1. juli 2012 – 30. juni 2013 med revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten

 

3. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår

 

6. Valg af revisor

 

7. Forslag fra bestyrelsen:

 

7.1 Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier

 

8. Godkendelse af revideret vederlagspolitik for selskabet

 

9. Eventuelt

 

København, den 30. august 2013

 

Bestyrelsen

IC Companys A/S

CVR-nr. 62 81 64 14

 

 

 

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til

 

Jens Bak-Holder

IR Manager

+45 2128 5832