Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer

Aug 29, 2013, 16:16

I henhold til værdipapirhandelsloven §28a skal selskabet hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer:

 

 

Navn Peter Fabrin

Årsag Executive Vice President

Udsteder IC Companys A/S

Fondskode DK0010221803

Betegnelse Aktier

Transaktion Udnyttelse af aktieoptioner

Handelsdato 27. august 2013

Marked NASDAQ OMX Copenhagen

Antal 10.000 stk.

Kursværdi i DKK 1.312.000,00

 

 

Navn Peter Fabrin

Årsag Executive Vice President

Udsteder IC Companys A/S

Fondskode DK0010221803

Betegnelse Aktier

Transaktion Salg

Handelsdato 27. august 2013

Marked NASDAQ OMX Copenhagen

Antal 10.000 stk.

Kursværdi i DKK 1.600.000,00

 

 

 

IC Companys A/S

 

Mads Ryder

CEO og Koncernchef

 

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til

 

Jens Bak-Holder

Investor Relations Manager

Telefon: 21 28 58 32