Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer

Aug 26, 2013, 12:39

I henhold til værdipapirhandelsloven §28a skal selskabet hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer:

 

 

Navn Chris Bigler

Årsag Chief Financial Officer

Udsteder IC Companys A/S

Fondskode DK0010221803

Betegnelse Aktier

Transaktion Salg

Handelsdato 23. august 2013

Marked NASDAQ OMX Copenhagen

Antal 4.339 stk.

Kursværdi i DKK 672.545,00

 

 

 

IC Companys A/S

 

Mads Ryder

CEO & Koncernchef

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til

 

Jens Bak-Holder

Investor Relations Manager

Telefon: 21 28 58 32