Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer

Aug 23, 2013, 10:34

I henhold til værdipapirhandelsloven §28a skal selskabet hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer:

 

 

Navn: Mads Ryder

 

Årsag: CEO & Koncernchef

 

Udsteder: IC Companys A/S

 

Fondskode: DK0010221803

 

Betegnelse: Aktier

 

Transaktion: Køb

 

Handelsdato: 22. august 2013

 

Marked: NASDAQ OMX Copenhagen

 

Antal: 7000 stk.

 

Kursværdi i DKK: 1.016.750,00

 

 

 

IC Companys A/S

 

Mads Ryder

CEO & Koncernchef

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til

 

Jens Bak-Holder

Investor Relations Manager

Telefon: 21 28 58 32