Regnskabsmeddelelse 2012/13

Aug 22, 2013, 7:50

Koncernens fortsættende aktiviteter realiserede i 2012/13 en nettoomsætning på 3.314 mio. DKK, en stigning på 1% sammenlignet med sidste år. Resultat af primær drift blev 157 mio. DKK og var negativt påvirket af samlede engangsomkostninger på 53 mio. DKK. Korrigeres for samlede engangsomkostninger realiserede koncernens fortsættende aktiviteter et resultat af primær drift på 210 mio. DKK, hvilket er uændret fra sidste år (ligeledes korrigeret). Et solidt cash flow har bidraget til en nedbringelse af netto rentebærende gæld og betyder samtidig, at der påregnes ekstraordinær udlodning på 100 mio. DKK udover et ordinært udbytte på 33 mio. DKK (2 DKK per aktie).

 

 • Premium Outdoor realiserede en omsætning på 931 mio. DKK (976 mio. DKK), hvilket er en tilbagegang på 5%. Resultat af primær drift blev 69 mio. DKK (55 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 7,4%.
 • Premium Contemporary realiserede en omsætning på 1.064 mio. DKK (905 mio. DKK), hvilket er en fremgang på 18%. Resultat af primær drift blev 95 mio. DKK (98 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 8,9%.
 • Mid Market Contemporary realiserede en omsætning på 891 mio. DKK (995 mio. DKK), hvilket er en tilbagegang på 11%. Resultat af primær drift blev et underskud på 37 mio. DKK (40 mio. DKK) svarende til en negativ EBIT-margin på 4,2% og var væsentligt påvirket af samlede engangsomkostninger i regnskabsåret på 46 mio. DKK.
 • Omsætningen for koncernens fortsættende aktiviteter blev 3.314 mio. DKK (3.293 mio. DKK) svarende til en fremgang på 1%. Den seneste udmeldte forventning var 3.250-3.300 mio. DKK. I 4. kvartal blev omsætningen 624 mio. DKK svarende til en fremgang på 10%.
 • Bruttoresultatet blev 1.869 mio. DKK (1.835 mio. DKK). Dermed realiserede koncernen en bruttomargin på 56,4% (55,7%), hvilket er 0,7%-point højere end sidste år. I 4. kvartal faldt bruttomarginen med 3,7%-point til 53,9%.
 • Kapacitetsomkostningerne blev 1.712 mio. DKK (1.639 mio. DKK) svarende til en stigning på 4%. Dermed realiseredes en omkostningsprocent på 51,7% (49,8%), hvilket er 1,9%-point højere end sidste år.
 • Korrigeres kapacitetsomkostningerne for de fortsættende aktiviteter for engangsomkostninger på 53 mio. DKK (14 mio. DKK) samt den negative effekt af valutaomregning på 45 mio. DKK, reduceredes kapacitetsomkostningerne med 11 mio. DKK i forhold til sidste år.
 • Resultat af primær drift for de fortsættende aktiviteter blev 157 mio. DKK (195 mio. DKK). Således realiserede koncernen en EBIT-margin på 4,7% (5,9%). I 4. kvartal faldt resultat af primær drift med 45 mio. DKK til et tab på 98 mio. DKK.
 • Korrigeres resultat af primær drift for engangsomkostninger på 38 mio. DKK i 4. kvartal blev dette 195 mio. DKK Den seneste udmeldte forventning var 170-200 mio. DKK eksklusive engangsomkostninger i 4. kvartal.
 • Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter for fortsættende aktiviteter blev øget med 47 mio. DKK til 183 mio. DKK (136 mio. DKK).
 • Investeringerne blev med 66 mio. DKK (108 mio. DKK) lavere end forventet (senest udmeldt 80-100 mio. DKK). Afvigelsen skyldes primært en forskydning af IT-investeringer og indretning af butikker.

 

 

 

 

Forventninger til 2013/14

For koncernens Premium brands forventes den positive udvikling at fortsætte med en pæn vækst i 2013/14. Som følge af udfordringerne i Mid Market segmentet, hvor omsætningen vil gå tilbage, forventes kun en beskeden omsætningsvækst for den samlede koncern.

 

Der forventes imidlertid øget indtjening i alle segmenter og koncernens samlede indtjening forventes således at vokse væsentligt i forhold til 157 mio. DKK i 2012/13.

 

Der forventes et investeringsniveau på 70–90 mio. DKK primært til udvidelse af distributionen i de to Premium segmenter.

 

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der betales udbytte på 33 mio. DKK svarende til 2,00 DKK pr. udbytteberettiget aktie.

 

Ledelsen påregner endvidere at udlodde 100 mio. DKK i løbet af regnskabsåret 2013/14 som enten aktietilbagekøb og ekstraordinært udbytte.

 

Mads Ryder, CEO for IC Companys A/S udtaler:

”Koncernens strategi er på plads, og målet er klart. Indtjeningen skal øges. Vores Premium brands, som alle har store potentialer, skal fortsætte den ekspansion, de er i gang med, og i Mid Market segmentet skal der fokuseres stærkere på indtjeningsevnen i kernemarkederne. Jeg ser frem til at stå i spidsen for IC Companys og til at realisere målsætningen om en forbedret indtjening fremover.”

 

 

IC Companys A/S

 

 

Mads Ryder

Group Chief Executive Officer

 

Chris Bigler

Chief Financial Officer

 

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

 

Jens Bak-Holder

IR Manager

+45 3266 7093