IC Companys sælger Jackpot og Cottonfield til COOP

May 28, 2013, 8:57

IC Companys har i dag indgået aftale med COOP om overtagelse af de to brands Jackpot og Cottonfield.

 

Salget af Jackpot og Cottonfield opfylder en vigtig strategisk målsætning for selskabet, da IC Companys fortsætter med at forenkle sin forretningsmodel med fokus på de fortsættende aktiviteter, hvilket er i overensstemmelse med tidligere udmeldt strategi.

 

De to brands vil fremover være hjørnestenen i COOP’s nye satsning på tekstilområdet, og COOP har i aftalen ønsket at overtage udvalgte medarbejdere fra IC Companys – medarbejdere der indtil nu har arbejdet med de to brands inden for design, produktion og sourcing.

 

Salget medfører, at nuværende retailbutikker, der forhandler de to brands, gradvis vil blive afviklet. Distributionen til engroskunder vil fortsætte frem til 31. december 2013.

 

Samlet set forventes det at generere en positiv likviditetseffekt for koncernen.

 

Regnskabet for 4. kvartal 2012/13 vil blive påvirket af en positiv likviditetseffekt i størrelses-ordenen 30 mio. DKK, mens resultatet af ophørende aktiviteter vil blive påvirket negativt i størrelsesordenen 80 mio. DKK, som følge af hensættelser og nedskrivninger.

 

Forventninger til omsætning og indtjening for koncernens fortsættende aktiviteter er uændrede, idet tidligere udmeldte forventninger til 2012/2013 allerede var korrigeret for ophørende aktiviteter.

 

 

 

IC Companys A/S

 

Niels Mikkelsen

Chief Executive Officer

 

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

 

Chris Bigler

Chief Financial Officer

Telefon: 29 74 06 55

 

 

Jens Bak-Holder

Investor Relations Manager

Telefon: 21 28 58 32