Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer

May 17, 2013, 15:15

I henhold til værdipapirhandelsloven §28a skal selskabet hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer:

 

 

Navn Heidi Farsø Bank

Årsag Kone til bestyrelsesmedlem Per Bank

Udsteder IC Companys A/S

Fondskode DK0010221803

Betegnelse Aktier

Transaktion Køb

Handelsdato 15. maj 2013

Marked NASDAQ OMX Copenhagen

Antal 3994 stk.

Kursværdi i DKK 121.22

 

 

 

 

 

IC Companys A/S

 

Niels Mikkelsen

Adm. direktør

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til

 

Jens Bak-Holder

Investor Relations Manager

Telefon: 21 28 58 32