Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter

Apr 16, 2013, 13:31

Som omtalt i regnskabsmeddelelsen for 1. halvår 2012/13 vil IC Companys’ kvartalsvise rap-portering fremover blive ændret, så den afspejler den nye segmentering af forretningen. Dette vil ske fra og med 3. kvartal 2012/13. Den nye rapportering giver en øget transparens hvad angår de enkelte kernesegmenters performance fremover. Forud for rapporteringen af resultaterne for 3. kvartal 2012/13 er historiske og sammenlignelige data for de nye forretningssegmenter blevet produceret.

 

IC Companys A/S

 

Chris Bigler

Chief Financial Officer

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

 

Jens Bak-Holder

Investor Relations Manager

Telefon: 21 28 58 32