Aktionærportal

Online service
Log ind her

Elektronisk kommunikation med aktionærer
På den ordinære generalforsamling i IC Group A/S afholdt den 27. september 2010 blev det besluttet at ændre vedtægterne for selskabet, således at selskabet kan gøre brug af elektronisk kommunikation.

IC Group A/S har besluttet at udnytte muligheden for elektronisk kommunikation med selskabets navnenoterede aktionærer, og den ordinære generalforsamling afholdt i 2010 var den sidste generalforsamling, hvor indkaldelse mv. udsendtes i papirbaseret form.

Brug af elektronisk kommunikation gør det muligt for IC Group A/S hurtigt og effektivt at indkalde til generalforsamlinger, udsende regnskabsmeddelelser og i øvrigt orientere aktionærerne om væsentlige forhold. Samtidig er det skånsomt for miljøet, da der ikke skal trykkes information og udsendes breve, ligesom omkostninger til tryk og porto reduceres.

For at kunne sende information til dig elektronisk, har vi behov for at modtage din e-mail adresse. Følg fremgangsmåden nedenfor for at registrere din e-mail adresse på Aktionær portalen. Såfremt du skifter e-mail adresse, er det dit ansvar som aktionær at ændre den registrerede e-mail adresse.

Du skal være navnenoteret aktionær for at kunne registrere din e-mail adresse på Aktionær portalen. Er du ikke navnenoteret aktionær, opfordrer vi dig til at lade dine aktier navnenotere. Dette gør du ved at kontakte din depotbank.

Kravene til de anvendte systemer
IC Group A/S anvender til brug for elektronisk kommunikation med selskabets aktionærer Aktionær portalen, som udbydes og drives af Computershare. Systemet udbyder en høj grad af sikkerhed for modtagerne af elektronisk information fra selskabet.

Fremgangsmåde
Sådan registrerer du din e-mail adresse:

  1. Tryk på linket ”Log ind her” ovenfor
  2. Indtast dit depotnummer (VP account number)
  3. Indtast din adgangskode (password)
  4. Vælg fanebladet “Indstillinger” og indtast din e-mailadresse

Efter registrering af din e-mail adresse, vil du fremover modtage indkaldelser til generalforsamlinger og øvrige meddelelser fra selskabet via e-mail.

Samtlige generelle meddelelser vil desuden være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, icgroup.net.