Meddelelse om aktiebesiddelse

Jun 09, 2010, 14:20

SELSKABSMEDDELELSE
9. juni 2010

Meddelelse om aktiebesiddelse

I henhold til Aktieselskabslovens §28a og Værdipapirhandelslovens §29 skal vi herved meddele, at Hanssen Holding A/S har øget sin ejer- og stemmeandel til over 10% i IC Companys A/S.

Hanssen Holding A/S’s beholdning af aktier i IC Companys A/S udgør:

1.702.799 stk. aktier a DKK 10,

svarende til nominelt DKK 17.027.990 eller 10,05% af det samlede antal udstedte aktier.

IC Companys A/S

Niels Martinsen
Bestyrelsesformand

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til

Thomas Rohold
Investor Relations Manager
+45 3266 7093

 [HUG#1422743]