Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer

May 20, 2010, 12:34

SELSKABSMEDDELELSE
20.maj 2010

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer.

I henhold til værdipapirhandelsloven §28a skal selskabet hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer:

Navn Niels Mikkelsen
Årsag Adm. direktør
Udsteder IC Companys A/S
Fondskode DK0010221803
Betegnelse Aktier
Transaktion Køb
Handelsdato 20. maj 2010
Marked NASDAQ OMX Copenhagen
Antal 850 stk.
Kursværdi i DKK 184.35
Navn Casper Mikkelsen
Årsag Søn af Adm. direktør
Udsteder IC Companys A/S
Fondskode DK0010221803
Betegnelse Aktier
Transaktion Køb
Handelsdato 20. maj 2010
Marked NASDAQ OMX Copenhagen
Antal 11
Kursværdi i DKK 2.354

IC Companys A/S

Niels Martinsen
Bestyrelsesformand

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til

Thomas Rohold
Investor Relations Manager
+45 3266 7093

[HUG#1417561]