Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer

Sep 11, 2009, 15:35

FONDSBØRSMEDDELELSE
11. september 2009

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer

I henhold til værdipapirhandelsloven §28a skal selskabet hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer:

Navn Anders Colding Friis
Årsag Medlem af Bestyrelsen
Udsteder IC Companys A/S
Fondskode DK0010221803
Betegnelse Aktier
Transaktion Køb
Handelsdato 11. september 2009
Marked OMX – Nordic Exchange
Antal 1.475 stk.
Kursværdi i DKK 176.938

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Adm. direktør

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til

Chris Bigler
Økonomidirektør
+45 3266 7017

Thomas Rohold
Investor Relations Manager
+45 3266 7093