Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2009/10

Feb 23, 2010, 7:30

SELSKABSMEDDELELSE

IC Companys A/S – Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2009/10

Koncernens nettoomsætning har i 2. kvartal været uændret i forhold til samme periode sidste år. Samlet set er omsætningen i regnskabsårets 1. halvår gået tilbage med 9% til 1.865 mio. DKK. Den negative udvikling i koncernens retailkanal i 1. kvartal er afløst af en fremgang i 2. kvartal, mens tilbagegangen i engroskanalen har været mere begrænset. Denne udvikling bidrager positivt til koncernens primære drift, der er realiseret med et overskud på 263 mio. DKK svarende til en EBIT-margin på 14,1%.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 22. februar 2010 godkendt koncernens regnskab for perioden 1. juli – 31. december 2009.

  • Omsætningen i 1. halvår blev 1.865 mio. DKK (2.052 mio. DKK) svarende til en tilbagegang på 9%. I 2. kvartal har omsætningen imidlertid været uændret i forhold til sidste år.
  • Bruttoresultatet blev 1.157 mio. DKK (1.222 mio. DKK). Dette svarer til en fremgang i bruttomarginen på 2,5%-point til 62,0%. Den positive udvikling i 1. kvartal fastholdes dermed i 2. kvartal.
  • Kapacitetsomkostningerne blev 894 mio. DKK (1.019 mio. DKK) svarende til en reduktion på 12%. Dette svarer til en omkostningsgrad på 47,9% (49,7%).
  • Resultat af primær drift blev 263 mio. DKK (202 mio. DKK) svarende til en fremgang i EBIT-marginen på 4,2%-point til 14,1%. I 2. kvartal blev resultat af primær drift positivt med 42 mio. DKK (negativt med 28 mio. DKK).
  • Ordreoptaget for sommerkollektionen 2010 er afsluttet med en fremgang på 1% i lokalvaluta og en tilbagegang på 4% i rapporteringsvaluta.

Opjustering af forventninger til 2009/10

  • Det nuværende marked giver stadig anledning til usikkerhed omkring udviklingen i resten af regnskabsåret, men ledelsens initiativer til at imødegå den faldende aktivitet i forhold til 2008/09 realiseres hurtigere end forventet. Lageret er nedbragt, og rabatgivningen er mindre. På den baggrund forventes nu en omsætning i størrelsesordenen 3.400 – 3.500 mio. DKK (tidligere 3.300 – 3.400 mio. DKK) og et resultat af primær drift i størrelsesordenen 220 – 270 mio. DKK (tidligere 150 – 200 mio. DKK) for helåret 2009/10.
  • De to skattesager, som koncernen har ført med skattemyndighederne i Danmark og Tyskland, er afgjort og har medført, at koncernens overskud efter finansielle poster og skat forbedres med yderligere 30 mio. DKK.
  • Der forventes uændret et investeringsniveau på 100 – 120 mio. DKK primært til udvidelse af distributionen og salgsunderstøttende forbedringer af IT-platformen.

Yderligere information

Niels Mikkelsen
Adm. direktør
Telefon 3266 7721

Chris Bigler
Økonomidirektør
Telefon 3266 7017

 [HUG#1387160]