IC Companys A/S køber minoritetsandel på 49% af selskabet By Malene Birger A/S

Oct 25, 2010, 11:47

IC Companys A/S har i dag indgået aftale om køb af 49% af aktierne i selskabet ByMalene BirgerA/S fra selskabets kreative direktør Malene Birger og ejer herefter 100% af selskabet.

 

ByMalene BirgerA/S har siden opstarten som joint venture i januar 2003 haft en særdeles positiv udvikling. I 2009/10 omsatte selskabet for DKK 196 mio. og havde et resultat af primær drift på 15 mio. DKK. Det er aftalt mellem parterne, at købesummen ikke offentliggøres.

 

Siden opstarten er ByMalene Birgerblevet internationalt anerkendt som et inspirerende, design-drevet og etableret brand. Et modeikon, der skal tages alvorligt, og som anses for at være en højt respekteret, prominent spiller på den globale modescene.

 

Administrerende direktør,Niels Mikkelsen, udtaler:

 

”By Malene Birger har et stort internationalt potentiale, som vi ønsker at forfølge i årene fremover. Det er derfor naturligt for os netop nu at overgå til fuldt ejerskab af virksomheden.”

 

Kreativ direktør i ByMalene BirgerA/S,Malene Birger, udtaler:

 

”For at styrke min kreative og kunstneriske side og vedblive med at fokusere og fornye By Malene Birgers kollektioner, udtryk og univers, har jeg besluttet at koncentrere mig om de kreative udfordringer i By Malene Birger. Jeg føler mig overbevist om, at IC Companys er den naturlige forretningspartner for mig, og at vi kan realisere vores fælles visioner sammen, da fremtidig vækst kræver ændringer.”

 

Malene Birgerudtræder af den daglige ledelse, men fortsætter i brandet som Art Directing Consultant med ansvar for ByMalene Birgers univers, herunder kollektionsudvikling og det grafiske udtryk.

 

Administrerende direktør,Niels Mikkelsen, udtaler:

 

”Vi er meget glade for, at vi har kunnet gennemføre denne betydelige ændring og dermed hjælpe Malene Birger med at realisere sine kreative ambitioner for By Malene Birger og hende selv. Det vil styrke vores forretning og vores målsætning om fortsat vækst som en international spiller.”

 

I koncernregnskabets balance indregnes købesummen i henhold til IFRS direkte på egenkapitalen dels på minoritetsinteressen vedrørende den konkrete aktiepost og dels på overført overskud. Købet af ByMalene BirgerA/S påvirker således ikke resultatforventningerne til indeværende regnskabsår.

 

Der er i dag pressemøde kl. 13:30 hos By Malene Birger, Rahbeks Allé 21, 1801 Frederiksberg C.

 

 

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen

Adm. direktør

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til           

 

Thomas Rohold

Head of Investor Relations and Corporate Risk

+45 3266 7093

 

Pressemeddelelse fra By Malene Birger er vedhæftet som bilag