Årsrapport for 2008/09

Sep 10, 2009, 8:00

Regnskabsmeddelelse for 2008/09

Koncernen har realiseret en nettoomsætning på 3.601 mio. DKK i regnskabsåret 2008/09, hvilket er en tilbagegang på 4% i forhold til året før. Efter engangsomkostninger på i alt 115 mio. DKK blev resultat af primær drift 162 mio. DKK, hvilket er i den øvre ende af ledelsens forventninger. Dette er, set i lyset af de vanskelige markedsvilkår, et tilfredsstillende resultat, som er opnået på baggrund af den række af initiativer, ledelsen har iværksat for at sikre en sund drift. Der er realiseret et samlet cash flow på 116 mio. DKK, hvilket er en stigning på 200 mio. DKK i forhold til regnskabsåret 2007/08.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 9. september 2009 godkendt koncernens regnskab for perioden 1. juli 2008 – 30. juni 2009.

 • Omsætningen i regnskabsåret 2008/09 blev 3.601 mio. DKK (3.737 mio. DKK) svarende til en tilbagegang på 4%. Same-store salget i koncernens egne butikker er gået tilbage med 7%.
 • Engrosomsætningen blev 2.357 mio. DKK, hvilket er en tilbagegang på 6%.
 • Retailomsætningen blev 1.080 mio. DKK og gik således tilbage med 1%.
 • Bruttoresultatet blev 2.136 mio. DKK (2.259 mio. DKK). Dermed realiserede koncernen en bruttomargin på 59,3% (60,4%). Justeret for engangsomkostninger i form af ekstraordinære lagernedskrivninger på i alt 35 mio. DKK blev bruttomarginen 60,3% (60,8%).
 • Kapacitetsomkostningerne blev 1.974 mio. DKK (1.910 mio. DKK) svarende til en stigning på 3%. Justeret for engangsomkostninger på i alt 80 mio. DKK forblev kapacitetsomkostningerne stort set uændrede i forhold til sidste år.
 • Resultat af primær drift er reduceret med 54% til 162 mio. DKK (349 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 4,5% (9,3%). Justeret for engangsomkostninger på i alt 115 mio. DKK er der opnået en EBIT-margin på 7,7% (10,4%).
 • Samlet cash flow blev positiv med 116 mio. DKK (negativ med 84 mio. DKK).
 • Ordreoptaget for vinterkollektionen 2009 er endeligt afsluttet med en tilbagegang på 18% i lokalvaluta og 24% i rapporteringsvaluta.
 • Som meddelt er det blevet besluttet at indstille aktietilbagekøbsprogrammerne og bestyrelsen indstiller, at der ikke udloddes udbytte til aktionærerne for regnskabsåret 2008/09. Fri likviditet vil i stedet blive anvendt til reduktion af koncernens kortfristede gæld.
 • Bestyrelsen har besluttet at tildele 233.500 aktieoptioner til direktion og ledende medarbejdere.

Forventninger til 2009/10

 • Markedsudviklingen er fortsat usikker, og sigtbarheden er derfor lav. På den baggrund forventes en omsætning i størrelsesordenen 3.300 – 3.400 mio. DKK for helåret 2009/10. Ledelsen har iværksat en række initiativer for at imødegå den faldende aktivitet, herunder en tilpasning af de faste omkostninger. Resultat af primær drift forventes herefter at blive i størrelsesordenen 150 – 200 mio. DKK for helåret 2009/10.
 • Der forventes et investeringsniveau på 100 – 120 mio. DKK primært til udvidelse af distributionen og salgsunderstøttende forbedringer af IT-platformen.

Yderligere information

Niels Mikkelsen
Adm. direktør
Telefon 3266 7721

Chris Bigler
Økonomidirektør
Telefon 3266 7017